Min kompetensprofil

Här nedan följer ett antal frågor som hjälper dig att skapa en bra kompetensprofil. Din profil är av allra största vikt – det är den som matchar ihop dig med de jobb du vill söka. Nedan finns alla frågor i en pdf som du kan ladda ner och fylla i med dina svar.

Bakgrund

 • Beskriv vilka arbeten du haft (yrkesroll, period, typ av verksamhet.)
 • Beskriv din utbildningsbakgrund (inriktning, längd).
 • Beskriv det som intresserar dig vid sidan av ditt yrkesliv.
 • Har du engagerat dig ideellt i något avseende? (Till exempel skola, idrottsförening, bostadsrättsförening.) Beskriv ditt uppdrag.

Kompetens

 • Vilka arbetsuppgifter intresserar dig mest i din yrkesroll?
 • Vilka arbetsuppgifter intresserar dig minst i din yrkesroll?
 • I vilka situationer har du lyckats bäst i ditt tidigare arbete?
 • Beskriv dina IT-kunskaper
 • Beskriv dina språkkunskaper
 • Har du körkort? Vilka behörigheter?
 • Om du skulle komplettera eller utveckla någonting i din kompetens, vad skulle det vara?

Egenskaper

 • Vilka fem egenskaper beskriver dig bäst?
 • Vilka egenskaper bedömer du att du haft mest nytta av i din yrkesroll?
 • I vilka miljöer kommer dina egenskaper fram bäst?
 • Vilka egenskaper vill du utveckla mer hos dig själv?
 • Vilka personliga egenskaper kan du bidra med i en arbetsgrupp?

Mål/Vision

 • I vilken typ av arbetsmiljö trivs du bäst?
 • Vilka delar ska finnas i din nya roll för att du ska trivas?
 • Vilka faktorer på en arbetsplats påverkar mest din trivsel och din motivation?
 • Vilken typ av verksamhet känns mer intressant för dig att arbeta inom? (Privat/offentlig)
 • Hur långt är det troligt att du skulle behöva pendla för att få det arbete du vill ha?
 • Hur långt kan du tänka dig att pendla till ditt arbete?
 • Vad vill du uppnå på kort och lång sikt?

Konkurrensfördel

 • Vilka egenskaper och prestationer skulle din tidigare chef/kollega lyfta hos dig som kan vara till fördel för dig i den nya tjänsten?
 • Vilka av dina tre främsta egenskaper kommer den nya arbetsgivaren att uppskatta mest?
 • Har du någon kontakt som eventuellt skulle kunna hjälpa dig in hos en ny arbetsgivare?

När du gått igenom alla frågorna – fundera över om det finns delar du skulle vilja arbeta mer med? Vänd dig till din rådgivare på Omställningsfonden.

Ladda ner frågorna som ifyllnadsbar PDF


Nästa steg

2. VAR FINNS MITT NYA JOBB?