Min kompetensprofil

Här följer ett antal frågor om din kompetensprofil – dina färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper som du har nytta av i ditt egenföretagande. Tips! Nedan finns alla frågor i en pdf som du kan ladda ner och fylla i med dina svar.

Bakgrund

 • Beskriv vilka arbeten du haft (yrkesroll, period, typ av verksamhet.)
 • Beskriv din utbildningsbakgrund (inriktning, längd.)
 • Beskriv det som intresserar dig vid sidan av ditt yrkesliv.
 • Har du engagerat dig ideellt i något avseende? (Till exempel skola, idrottsförening, bostadsrättsförening) Beskriv ditt uppdrag.

Kompetens

 • Vilka tre kompetenser kommer du att ha störst nytta av i ditt företagande?
 • Vilken relevant kompetens har du för att genomföra din affärsidé?
 • På vilket sätt föredrar du att presentera dig och din affärsidé inför potentiella kunder?
 • Finns det något du vill komplettera eller utveckla avseende din nuvarande kompetens?
 • På en skala 0-10, vilka kunskaper har du kring skatter och juridik?
 • På en skala 0-10, vilka kunskaper har du inom ekonomi, administration, försäljning och marknadsföring?
 • På en skala 0-10, vilka branschkunskaper har du inom ditt område?

Egenskaper

 • Vilka personliga egenskaper är det som gör att du kommer att lyckas i din roll som egenföretagare?
 • På en skala 0-10, hur säker är du på dig själv och dina idéer?
 • Vilka är dina främsta drivkrafter? (Till exempel målmedveten, affärsmässig.)
 • Hur har du tidigare hanterat motgångar?
 • Om du fick önska, vilka egenskaper skulle du vilja ha mer av?

Mål/Vision

 • På en skala 0-10, hur gärna vill du starta eget?
 • Hur skulle du beskriva det du vill göra som egenföretagare?
 • Av det du skulle vilja göra, vilka delar skulle du kunna tjäna pengar på?
 • Om du skulle bli erbjuden en anställning med likvärdigt innehåll, skulle det då vara mer intressant att ta den, än att starta egen verksamhet?
 • Om du skulle vilja starta eget företag, nämn dina fem främsta fördelar med att vara företagare?
 • I vilket/vilka geografiska områden kan du tänka dig att bedriva din verksamhet?
 • Har du någon idé idag om vilka som blir dina tänkbara kunder? Om så, vilka?
 • Har du stöd från personer i din omgivning som gör att det är lättare att starta egen verksamhet?
 • Har du någon tanke om hur du kan marknadsföra din idé?

Konkurrensfördel

 • Vilka delar av ditt erbjudande bedömer du som mest intressanta för att sticka ut på marknaden? (Till exempel pris, kvalitet.)
 • Hur många i ditt geografiska område erbjuder likvärdiga tjänster/produkter?
 • På vilket sätt har du tänkt bearbeta din marknad?
 • Hur ska du utvärdera behovet av din affärsidé?
 • På vilket sätt kan du använda ditt eget nätverk för att bygga ditt företag?

När du gått igenom alla frågorna – fundera över om det finns delar du skulle vilja arbeta mer med? Vänd dig till din rådgivare på Omställningsfonden.

Länktips

www.verksamt.se
www.nyforetagarcentrum.com

Ladda ner frågorna som ifyllnadsbar PDF


TILL JOBBSÖKARVERKSTADEN