Intervju med Jan Olsson

Gör först avslut med ditt gamla jobb

Har du börjat söka nytt jobb, men känner att du fastnat i negativa känslor kring din gamla arbetsplats? Red först ut eventuella frågetecken innan du fokuserar framåt mot nya jobbet.

Jan Olsson

NAMN: Jan Olsson
ÅLDER: 61 år
FAMILJ: Gift och har två vuxna söner och ett barnbarn
BOR: I Borlänge
GÖR: Rådgivare på Omställningsfonden i region Mitt
MOTTO: Våga vara dig själv

Arbetsgivare som gör uppsägningen ”by the book” underlättar för medarbetaren att sätta punkt, för att kunna gå vidare mot det nya jobbet. På så sätt hjälper man arbetstagaren att göra ett bra avslut, och underlättar därmed övergången till nya jobbet.

– Om du upplever att du blivit illa uppsagd, då kan du begära att få ta med dig någon i det nästkommande samtalet, en arbetskamrat, vän eller facklig representant. Det är viktigt att du då ställer alla frågor och får ett rakt besked från chefen, säger Jan Olsson rådgivare på Omställningsfonden.

I ett tidigt skede

Tänk på att du redan under uppsägningstiden kan få träffa din rådgivare på Omställningsfonden. Jan uppmanar den uppsagde att nyttja Omställningsfonden i ett tidigt skede, för rådgivaren kan även fungera som ventil för den uppsagde.

– För den uppsagde kan det gå upp och ned, känslomässigt. Du mår bra, och du mår dåligt. Det kan se olika ut från dag till dag. Det är inget konstigt. Det finns heller ingen ramtid för när du bör ha ältat eller sörjt klart, säger Jan.

Olösta konflikter

Man vad om man inte förmår släppa obesvarade frågor, gamla oförätter och outredda konflikter?
− Det kan tyda på att du inte fått ett klart och tydligt besked från chefen. Det är viktigt att du får utrett varför du blivit uppsagd, att det till exempel inte handlar om att du gjort ett dåligt jobb.

”Det är viktigt att du får utrett varför du blivit uppsagd”

Där kan man även ta hjälp av sitt fack, och behöver man prata med någon arbetskamrat om något ouppklarat, så bör man göra det. Man löser mycket, bara genom att prata om sakerna.

Fokusera på något positivt

Kan man fortfarande inte släppa obehagskänslorna efter samtal med chef, kollegor och fack och månaderna gått, så tycker Jan att man ska fråga sig själv hur länge man egentligen bör älta situationen. Man kan möjligtvis prata med familj, släkt och vänner. Men sedan måste man försöka släppa det som hänt och gå vidare. Och då kan det var bra att hitta något positivt att fokusera på. En fritidsaktivitet kan exempelvis vara en öppning. Det gäller att hitta glädjen och tryggheten i något annat. Har man jobbat i 20 år på samma ställe, så tar det lite tid att vänja sig vid en annan typ av tillvaro, menar Jan.

Han betonar även vikten av att man får ett värdigt avslut på arbetsplatsen. En fikastund eller måltid ihop med kollegorna och cheferna, en tid där man får ta farväl och säga hej då ordentligt.

”Ett värdigt avslut på arbetsplatsen är viktigt, en fikastund eller måltid ihop med kollegorna och cheferna”

− När man landat i ett avslut, så tycker jag inte man ska skynda vidare. Man måste då våga ta en diskussion med sig själv: ”Nu har jag jobbat med de här uppgifterna i 20 år, är det kanske dags att göra något annat?” Det finns ju så mycket att prova på. Se den här situationen som en chans. Vi finns här för dig.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Michael McLain