Om Omställningsfonden

Omställningsfonden arbetar för anställda
inom kommuner och landsting,
och med de företag och kommunalförbund
som är medlemmar i arbetsgivareförbundet Pacta.

Omställningsfonden vill hjälpa
varje jobbsökare till ett nytt jobb,
eftersom ett jobb ger större trygghet
än att få stöd med pengar.
Omställningsfonden arbetar efter omställningsavtalet.
Sveriges Kommuner och Landsting
och arbetsgivarförbundet Pacta
har skrivit omställningsavtalet
med fackförbundet Kommunal,
OFRs förbundsområden
och AkademikerAlliansen.

Omställningsavtalet gäller
för ungefär 1.1 miljoner anställda.
Omställningsfondens har sitt största kontor i Stockholm,
men har rådgivare i sex regioner i Sverige från norr till söder.