Aktiva insatser

Det aktiva omställningsarbetet
ska hjälpa dig till ett nytt arbete.
Du kan få råd, stöd och vägledning.

Men du måste också vara aktiv själv.
Du ska fundera på
hur du hittar lediga jobb
som inte går att hitta på annons,
hur du skriver ett bra CV och ett personligt brev.
Du ska också fundera på hur du
håller intresset och motivationen uppe
när du söker nytt jobb.

Det kan ta tid att söka jobb.
Det finns flera olika sätt
att söka jobb på.
Omställningsfonden kan hjälpa dig
så att du fortare kan få ett nytt jobb.

Kompetensprofil

En första steg kan vara
att undersöka vad just du är duktig på.
Vi kallar det kompetensprofil.

Det är viktigt att noga tänka efter
vad du har för kunskaper,
och personliga egenskaper
som du kan ha nytta av i ett arbete.

När du skriver din ansökan
och gör dig redo för en intervju
ska du känna dig trygg med
vad du kan och vet
Det är din kompetensprofil
som matchar ihop dig
med de jobb du vill söka.

Sökvägar

En annan aktiv insats
är att se hur arbetsmarknaden är
och hitta rätt sökvägar för just det jobb
som du vill ha.

Här är det viktigt att du använder
dina personliga kontakter.

CV

Ytterligare en aktiv insats
är att du förbättrar ditt CV.
CV betyder Curriculum Vitae på latin.
Man kan översätta det till levnadshistoria.

I ett CV beskriver du kort
vilka arbeten du har haft
och vilka utbildningar du har gått.

Du kan också öva på att skriva personliga brev
och på hur du ska presentera dig
under en anställningsintervju.

Om du är väl förberedd
har du möjlighet att snabbare få ett arbete.

Utbildning

Utbildning kan vara en bra aktiv insats,
för dig som behöver utveckla din kompetens,
byta yrkesbana
eller starta eget företag.
Det kan också vara bra
att ordna en praktikplats.

Omställningsfonden kan vägleda dig
så att du hittar ett yrke som passar dig.
Dessutom ger vi stöd och hjälp
så att du kan hålla dig motiverad
tills den dagen du hittar ditt nya arbete.