Ekonomiska förmåner

Om du är arbetslös
när din uppsägningstid är över,
kan du söka om ekonomiskt stöd.

A-kasseutfyllnad

Du kan få ekonomiskt stöd
i form av a-kasseutfyllnad.
Du kan få ersättning upp till 80 procent av din lön,
inklusive a-kasseersättning.
Det kan du få i 200 ersättningsdagar.

Sedan kan du få ersättning
upp till 70 procent av din lön,
inklusive a-kasseersättning.
Det kan du få i 100 ersättningsdagar.

För att du ska få a-kasseutfyllnad ska du:

  • haft anställning
    i minst fem års sammanhängande tid.
  • stå till arbetsmarkandens förfogande.
    Det betyder att du är beredd på att ta ett arbete.
    Och du ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen.
  • inte ha sagt nej till erbjudanden om liknande arbete.
  • ha rätt till a-kassa.

Du ansöker själv om a-kasseutfyllnad
direkt till Omställningsfonden.
Det kan du göra direkt när du blir uppsagd
eller vid ett senare tillfälle.

Om du inte har fått ett nytt jobb
när din anställning upphör,
ansöker du om utbetalning.

Ersättning istället för a-kassa

När du och din rådgivare
har bestämt att du ska delta i en aktiv insats
som gör att du förlorar rätten till a-kassa
kan du få ersättning med 80 procent av lönen.
Det kan du få i som mest 43 ersättningsdagar.