Vad händer om du blir uppsagd?

Du kan börja ditt samarbete med Omställningsfonden
redan under din uppsägningstid.
Så snart du blir uppsagd
ska din arbetsgivare anmäla dig till Omställningsfonden.

Omställningsfonden gör en prövning
för att se om du uppfyller villkoren
för att få stöd från oss.

Sedan tar en av våra rådgivare kontakt med dig
och bestämmer tid för ett möte.

På mötet gör ni en handlingsplan
där det står vad du behöver göra
för att få ett nytt jobb så snabbt som möjligt.

Därefter är det dags för det vi kallar aktiva insatser.
Det kan till exempel vara att skriva CV
och övriga ansökningshandlingar.

Sedan har du ett uppföljningsmöte med din rådgivare.
Om du redan har hittat ett nytt arbete
avslutar ni samarbetet.

Tänk på att du själv måste ansöka om
ekonomiskt stöd hos Omställningsfonden
om du behöver sådant stöd.