Vem kan få hjälp av Omställningsfonden?

Omställningsfonden är till för personer
som har blivit uppsagda
på grund av arbetsbrist
och som arbetar inom kommuner och landsting,
företag eller kommunalförbund
som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta.

Du ska även uppfylla följande krav:

  • ha arbetat sammanhängande och minst 40 procent,
    i ett år innan du blev uppsagd.
  • vara tillsvidareanställd när du blir uppsagd.

För att få hjälp av Omställningsfonden
ska du ha blivit uppsagd den 1 januari år 2012 eller senare.

Minskad arbetstid vid arbetsbrist

Arbetstagaren som sagt ja till en ny tjänst
med minskad arbetstid när det är
arbetsbrist på arbetsplatsen
har också rätt till stöd
från Omställningsfonden om:

  • arbetsplatsen har genomfört en övertalighetsprocess
    där arbetstagaren fått frågan om omplacering.
  • det inte finns någon företrädesrätt eller uppsägningstid
  • arbetstagaren får ersättning från A-kassan

Omställningsfonden kan föreslå insatser
under den tid då arbetstagaren är arbetslös.

Arbetstagaren kan få A-kasseutfyllnad
med 75 ersättningsdagar
inom ett år
från det att han eller hon har börjat den nya tjänsten.