Vårt fokus är att hjälpa jobbsökare till nytt jobb

Vårt uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist – inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. Vårt fokus är att hjälpa varje jobbsökare till ett nytt jobb, eftersom nytt jobb innebär större långsiktig trygghet än tidsbegränsade ekonomiska stöd.

Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Sobona träffade den 7 december 2010 med Kommunal, OFRs förbundsområden* och AkademikerAlliansen**.

Omställningsavtalet omfattar cirka 1.1 miljoner anställda inom kommuner, landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona.

Omställningsfondens kansli är placerat i Stockholm men våra rådgivare finns från Umeå i Norr till Malmö i söder.


* OFRs förbundsområden består av Allmän Kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer och Lärarnas Samverkansråd.
** AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Ladda ner Omställningsavtal KOM-KL som PDF