Beställ material

Välkommen att ladda ner eller beställa material från Omställningsfonden.


FOLDRAR

Omställningsfonden – vid uppsägning inom kommuner och landsting
Broschyr som beskriver Omställningsfondens verksamhet, främst riktad till arbetsgivare och fackliga representanter.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF

För dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting
Broschyr som beskriver Omställningsfondens verksamhet, främst riktad till jobbsökare.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF

Värt att veta om Omställningsfonden
Broschyr som beskriver vår verksamhet under 2017.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF


INFORMATIONSBLAD

Här kan du som är arbetsgivare kostnadsfritt beställa informationsblad som är skräddarsytt för tre situationer då information om Omställningsfonden kan göra särskilt stor nytta:

1. Vid nyanställningar
Lämna över det här värdebeviset när en nyanställd får sitt anställningsbevis, vid introduktionssamtal etc.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

2. Vid övertalighet
Spara den här viktiga informationen i policypärmar och liknande. Vårt råd är – vid övertalighet, ring omgående Omställningsfonden. Vi hjälper dig!

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

3. Vid uppsägning
Lämna över den är broschyren om allt stöd Omställningsfonden kan erbjuda, det dämpar den oro man annars kan känna vid en uppsägning.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

Alla vinner på att fler känner till oss. Både vid rekrytering, eftersom Omställningsfonden är en värdefull förmån, och vid uppsägning eftersom vi då kan ge professionell hjälp i sökandet efter ett nytt jobb.


OMSTÄLLNINGSAVTALET

Omställningsavtalet KOM-KL
Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 december 2010 med Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen.

Beställ kostnadsfritt: info@omstallningsfonden.se

Ladda ner avtalet som PDF