Finansiering

Arbetsgivare som är medlemmar i Sveriges kommuner och Landsting betalar årligen en premie om 0,1 procent av den totala lönsumman till Omställningsfondens aktiva insatser. Ekonomiska förmåner faktureras efterhand när de uppstår. Du som arbetsgivare får ett utbetalningsuppdrag från Omställningsfonden för godkännande av utbetalningen.

Företag inom Sobona betalar årligen en premie om 0,3 procent av lönesumman för både aktiva insatser och ekonomiska förmåner.

Fakturering sker normalt en gång om året, i maj månad. Styrelsen har beslutats om avgiftsfrihet 2017-2019.

Eventuella frågor ställs till admin@omstallningsfonden.se.

Ladda ner Avtal, Kap 5 Finansiering som PDF