Pressmeddelande 19 juni 2012

Flest lärare bland uppsagda inom kommuner och landsting

Lärare är den största yrkesgruppen bland uppsagda som anmälts till Omställningsfonden – omställningsorganisationen för kommuner och landsting. Sedan starten i januari 2012 har omställningsfonden tagit emot 583 uppsagda.

Av 583 anmälningar om uppsagda arbetstagare till Omställningsfonden hittills, är 180
lärare i gymnasieskolan eller grundskolan. Sedan följer yrkesgrupperna personliga
assistenter, barnskötare, elevassistenter, undersköterskor och vårdbiträden.

– Vi vet att årskullarna i gymnasieskolan minskar, vilket är en anledning till ökade
uppsägningar inom lärarkåren, säger VD Lars Hallberg.

Omställningsfondens mål är att redan under uppsägningstiden påbörja insatserna för att
hitta ett nytt jobb och därmed undvika arbetslöshet. Samarbetet med Omställningsfonden
fördröjs dock av att många uppsagda känner lojalitet mot elever och brukare och därmed
väntar med att söka sitt nya jobb.

– Det är oroande att många vill vänta med att påbörja sitt jobbsökande. Det
kan både ta längre tid och begränsa valfriheten, säger verksamhetschef Per
Sundqvist.

– Därför jobbar vi hårt med att förklara hur arbetsmarknaden fungerar och vikten
av att snabbt sätta igång. De jobbsökare som träffar oss tidigt uppvisar goda
resultat, vilket är glädjande.

Av de jobbsökare som Omställningsfondens rådgivare samarbetar med har hittills 70
personer fått en tillsvidareanställning, en visstidsanställning i minst 6 månader eller
startat eget.

96 av Sveriges kommuner, 10 landsting och ett fåtal företag har hittills anmält uppsagda
till Omställningsfonden. Drygt hälften av kommunerna är små arbetsgivare med färre än
1 500 anställda. Kommuner i region Väst och region Svealand står för flest anmälningar.

Omställningsfondens verksamhet bygger på omställningsavtalet KOM-KL som Sveriges
Kommuner och Landsting samt arbetsgivarförbundet Pacta träffat med Kommunal,
OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen. Avtalet trädde i kraft den 1 januari
2012. De aktiva insatserna finansieras genom en årlig premie utifrån arbetsgivarnas
lönesummor.

För mer information:
www.omstallningsfonden.se

För frågor, kontakta:
Lars Hallberg, VD Omställningsfonden: 072-217 96 11
Per Sundqvist, Verksamhetschef Omställningsfonden: 072-217 96 01
Helena Norman, Kommunikationsansvarig Omställningsfonden: 072-217 96 05