Pressmeddelande 19 november 2014

Utbildning efterfrågat bland uppsagda

Stöd till utbildningar är en av de vanligaste insatserna till uppsagda inom kommunal sektor.
– Kompetenspåfyllnad är centralt för att snabbt komma i nytt jobb. Ökade möjligheter till fortbildning och karriärväxling mitt i livet skulle underlätta för våra jobbsökare, säger Omställningsfondens VD, Lars Hallberg.

De största yrkesgrupperna som kommer in till Omställningsfonden från kommunal sektor är lärare, följt av barnskötare, personliga assistenter och elevassistenter. Av de 715 lärare som hittills anmälts in sedan starten 2012, är 571 gymnasielärare. Prognosen för lärarna är god, med en omställningstid knappt sex månader från anmälan till det nya jobbet.
Stöd vid kurser och utbildningar är en av de vanligaste insatserna till jobbsökare. Det kan handla om bidrag till kursavgiften, kurslitteratur, resor och logi eller inkomstersättning under en begränsad tid. Bland lärare efterfrågas kompletterande utbildningar för ökad ämnesbehörighet. Bland vårdbiträden och personliga assistenter förekommer validering till undersköterska. I övrigt efterfrågas en stor bredd av olika specialutbildningar, vanligt är grundläggande datakurser och körkortsutbildning.
– Vi har stora möjligheter att underlätta matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de sökandes kompetens genom just kompetenspåfyllnad, säger Lars Hallberg.

Förutom utbildningsinsatser är även rådgivning samt stöd kring ansökningshandlingar och intervjuträning vanligt.
– Uppsagda från kommunal sektor har ofta arbetat länge på samma arbetsplats, och många är ovana att aktivt söka jobb, säger Lars Hallberg.

Ökat samarbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under det senaste kvartalet har 79 procent jobb. Ytterligare 9 procent befann sig i studier. Några av Omställningsfondens jobbsökare har en längre resa till sitt nästa jobb, till exempel på grund av sjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga. I de fallen försöker Omställningsfonden samarbeta med andra aktörer på arbetsmarknaden, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
– Här ser jag ett tydligt behov av ökat samarbete, främst utifrån individens bästa men även samhällsekonomiskt. Det handlar om en bättre dialog från start och ett ökat gemensamt ansvar för resursbehovet, säger Lars Hallberg.

Lugnt under valåret

Uppsägningar inom kommunal sektor har sedan 2012 legat stabilt på cirka 1 200 uppsagda årligen. Tendensen är att valåret 2014 medför en något lägre inströmning av uppsagda.
– Sektorn är inte särskilt konjunkturkänslig. Istället är det främst demografin som påverkar uppsägningar, vilket gör mindre kommuner mer sårbara, säger Lars Hallberg.

För frågor, kontakta:
Lars Hallberg, VD: 072-217 96 11
Mats Karlström, Verksamhetschef: 070-546 55 77
Helena Norman, Kommunikationsansvarig: 072-217 96 05
För mer information: www.omstallningsfonden.se