Pressmeddelande 28 februari 2013

Nytt jobb snabbt vid tidig start

Av de jobbsökare hos Omställningsfonden som hittills fått nytt jobb, fick sju av tio det nya jobbet under sin uppsägningstid, innan de blev öppet arbetslösa.
– De som vi träffar tidigt uppvisar goda resultat, vilket är mycket glädjande, säger VD Lars Hallberg.

Omställningsfonden startade 1 januari 2012, med uppdraget att hjälpa uppsagda från kommuner och landsting till nytt jobb. Hittills har en tredjedel av 1 300 anmälda till Omställningsfonden fått nytt jobb. Av dem fick sju av tio sitt nya arbete under sin uppsägningstid, vilken vanligen är sex månader.

De största yrkesgrupperna som får hjälp av Omställningsfonden är lärare, barnskötare, personliga assistenter och elevassistenter. Tendensen är att barnskötare snabbast kommer i nytt jobb, nästan varannan har nytt arbete efter fyra månader. Även bland lärare och elevassistenter har 40 procent nytt arbete efter motsvarande tid. För personliga assistenter tar det lite längre tid, en av fyra har nytt jobb efter fyra månader.

Omställningsfonden har möjlighet att påbörja insatser för nytt jobb så snart arbetstagare får besked om uppsägning. Men viljan att starta sitt jobbsökande varierar.
– Många jobbsökare känner ansvar för sina elever och brukare, och vill därför vänta med att söka nytt jobb. Utifrån våra kunskaper om arbetsmarknaden, förklarar vi vikten av en tidig start för att snabbare få jobb och öka valmöjligheterna, säger Lars Hallberg.
De är främst arbetsgivare i små och mellanstora kommuner som gör uppsägningar. Flest uppsagda kommer från region Väst och region Svealand. Av dem som hittills fått jobb, har 70 procent fått sitt nya jobb inom kommuner och landsting, 17 procent inom det privata näringslivet och fyra procent har startat eget.

Fler varsel under 2013

Den försämrade konjunkturen påverkar den kommunala sektorn med en viss fördröjning. Mindre kommuner är mer sårbara och i mycket är det demografin som styr.
– Från att ha legat på relativt låga nivåer, ser vi nu en ökning av antalet uppsagda som kommer in till oss. I våra kontakter med arbetsgivare, flaggar också fler för ett ökat antal varsel under 2013, säger Lars Hallberg.

Uppsagda från kommuner och landsting har främst behov av hjälp med ansökningshandlingar, kompetensinventering och coaching. Det är också vanligt med kortare utbildningar för att förstärka sin kompetens. En annan form av stöd är kunskapsvalidering, i första hand till undersköterskor.
– Omställningsfonden har alla möjligheter att erbjuda uppsagda ett stöd som matchar det stora behov av arbetskraft som den kommunala sektorn står inför, säger Lars Hallberg.

För mer information:
www.omstallningsfonden.se

För frågor, kontakta:
Lars Hallberg, VD Omställningsfonden: 072-217 96 11
Helena Norman, Kommunikationsansvarig Omställningsfonden: 072-217 96 05