Pressmeddelande 29 december 2011

Nu startar Omställningsfonden – för en miljon anställda inom kommuner och landsting

Den 2 januari 2012 får drygt en miljon anställda inom kommuner, landsting, kommunalförbund och företag sin egen omställningsorganisation för uppsagda medarbetare.

Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda i kommuner och landsting som
blir uppsagda på grund av arbetsbrist tillbaka till ett nytt jobb. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och rådgivare med regionansvar finns utplacerade över landet.

Omställningsfonden erbjuder aktiva insatser och ekonomiska förmåner vid uppsägning.
De aktiva insatserna anpassas utifrån varje jobbsökares behov och kan bestå av olika
jobbsökarprogram, kortare utbildningar eller kurser för att starta eget företag. För att
trygga övergången till det nya jobbet finns möjlighet till utfyllnad av ersättningen från a-
kassan samt andra former av ekonomiskt stöd.

– Omställningsfondens rådgivare har lång erfarenhet av lyckat omställningsarbete.
Vi har också ett flexibelt omställningsavtal som ger de bästa förutsättningarna för
jobbsökare att hitta ett nytt jobb, säger Lars Hallberg, VD Omställningsfonden.

Omställningsfondens verksamhet bygger på omställningsavtalet KOM-KL som Sveriges
Kommuner och Landsting samt arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 december
2010 med Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen. Avtalet träder i
kraft den 1 januari 2012 och ersätter det tidigare avtalet AGF-KL.

De aktiva insatserna finansieras av kommuner, landsting och kommunalförbund genom
en årlig premie om 0,1 procent av lönesumman. Företag som är medlemmar i Pacta
betalar årligen en premie som omfattar både aktiva insatser och ekonomiska förmåner,
om 0,3 procent av lönesumman.

För mer information:
www.omstallningsfonden.se

För frågor, kontakta:
Lars Hallberg, VD Omställningsfonden: 072-217 96 11
Helena Norman, Kommunikationsansvarig: 072-217 96 05