Statistik


2018

Kvartal 1

Stark arbetsmarknad – många får nytt jobb

Den allmänna bilden av den starka arbetsmarknaden i Sverige bekräftas av Omställningsfondens 3-månadersrapport. 84 procent av jobbsökarna har fått nytt jobb och sex procent har gått vidare till studier.

Drygt 40 procent av de som fått nytt jobb har dessutom fått det redan innan uppsägningstiden löpt ut. Sju procent av jobbsökarna har tackat nej till stöd från Omställningsfonden.

– Vi är nöjda att så många av våra jobbsökare gått vidare till jobb eller studier, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Totalt i år har närmare 500 jobbsökare anmälts till Omställningsfonden. Det är fortsatt HVB-hemmen som står för de största neddragningarna när det gäller antalet medarbetare.

– När antalet flyktingar minskar, minskar också behoven av HVB-hemmen. I många kommuner dras verksamheten ner kraftigt och i vissa läggs den ner helt. En naturlig följd blir då att många tvingas säga upp sina medarbetare på grund av arbetsbrist, enligt Lars Hallberg.

Tidigare år


2017

HELÅR 2017

Fler jobbsökare än någonsin för Omställningsfonden

Totalt har Omställningsfonden tagit emot 1291 jobbsökare under 2017, vilket är den högsta siffran någonsin. Under 2016 anmäldes totalt 392 antal jobbsökare. Att antalet ökar så kraftigt beror framförallt på minskat antal flyktingar och därmed ett minskat behov av HVB-hem i kommunerna. Det har lett till personalminskning och uppsägningar av framförallt behandlingsassistenter/socialpedagoger, annat socialt arbete, vårdare och integrationshandläggare. Cirka 75 procent av jobbsökarna som Omställningsfondens rådgivare träffar kommer från HVB-hem. Av de jobbsökare som lämnat har 85 procent gått vidare till jobb och 6 procent till studier.

– Vi är glada att ha ett så bra resultat trots att så många fler anmälts gentemot tidigare år säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden.

KVARTAL 3 2017

Antalet anmälningar fortsätter öka

Under tredje kvartalet 2017 har Omställningsfonden tagit emot 242 anmälda jobbsökare.
De största yrkesgrupperna som anmäldes in under första kvartalet var behandlingsassistenter, kurativa medarbetare, personliga assistenter, integrationshandläggare och socialt arbete annat.
Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden tredje kvartalet har 82 procent gått vidare till nytt arbete och 4 procent har påbörjat längre studier.

KVARTAL 2 2017

Fler vidare till studier

Under andra kvartalet 2017 har Omställningsfonden tagit emot 252 anmälda jobbsökare.
De största yrkesgrupperna som anmäldes in under första kvartalet var behandlingsassistenter, kurativa medarbetare, personliga assistenter, integrationshandläggare och socialt arbete annat.
Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden andra kvartalet har 88 procent gått vidare till nytt arbete och 4 procent påbörjat längre studier.

KVARTAL 1 2017

Betydligt fler medarbetare uppsagda från HVB-hem

Under första kvartalet 2017 har Omställningsfonden tagit emot 233 anmälda jobbsökare jämfört med 69 anmälningar samma period 2016.

Vi ser att tidigare års flyktingströmmar har mattats av och att kommunernas behov av HVB-hem minskar vilket leder till uppsägningar.

De största yrkesgrupperna som anmäldes in under första kvartalet var behandlingsassistenter, kurativa medarbetare, personliga assistenter, integrationshandläggare och socialt arbete annat.

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden första kvartalet 2017 gick 83 procent till nytt arbete och 7 procent påbörjade längre studier.


2016

HELÅR 2016

Svårare att komma ut i arbete

När vi summerar 2016 har 76 procent av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden gått vidare till nytt arbete och ytterligare 6 procent gick vidare till studier. Under året har Omställningsfonden tagit emot 392 anmälningar om uppsagda medarbetare, vilket är lägst antal sedan starten 2012. Årets sista kvartal visar dock en uppgång av antalet anmälningar. Det är medarbetare i olika roller från HVB-hem som står för ökningen.

Vi ser nu att våra jobbsökare har haft något svårare att komma ut i nytt arbete. En delförklaring är att fler av de uppsagda medarbetarna har någon form av ohälsa vid tillfället för anmälan, vilket medför en längre väg till nytt arbete.

Även 2016 kom majoriteten av jobbsökarna från kommuner, men en ovanligt stor del kommer från Pacta-företag. Hela 22 procent jämfört med 11 procent i fjol. De största yrkesgrupper som anmälts in är lärare och personliga assistenter. Tätt följt av behandlingsassistenter, administratörer och lokalvårdare.

KVARTAL 3 2016

77 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden hittills i år, har 77 procent jobb och ytterligare 7 procent studerar.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 245 anmälningar om uppsagda medarbetare, vilket är lägst antal sedan starten 2012. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare, personliga assistenter, handläggare, administratörer och lokalvårdare.

KVARTAL 2 2016

77 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden hittills i år, har 77 procent jobb och ytterligare 8 procent studerar.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 156 anmälningar om uppsagda medarbetare, vilket är lägst antal sedan starten 2012. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare, personliga assistenter, handläggare, administratörer och ledningsarbete.

KVARTAL 1 2016

Stabil arbetsmarknad i kommun- och landstingssektorn

Under första kvartalet 2016 har Omställningsfonden tagit emot 69 anmälda jobbsökare. Det är det lägsta antal anmälningar som noterats sedan starten 2012.

Lärare har varit den enskilt största yrkesgruppen som sagts upp. Vi ser nu hur de demografiska kurvorna pekar uppåt och ungdomskullarna åter ökar, varför vi kan förvänta att färre medarbetare från skolor sägs upp. Vi kan också märka hur flyktingsituationen påverkat behovet av rekrytering i kommunerna.

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden första kvartalet 2016 gick 69 procent till nytt arbete och 12 procent påbörjade längre studier.

Vi kan se en ökad andel ohälsa hos jobbsökarna som den främsta orsaken till att betydligt färre gått vidare till nytt arbete under första kvartalet jämfört med 84 procent sett sedan start.

Fortsättningsvis så uppdaterar vi statistiken kvartalsvis beroende på de relativt små volymförändringarna.

JANUARI

Svårare att komma ut i arbete

När vi summerar 2015 har 81 procent av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden gått vidare till nytt arbete och ytterligare 7 procent gick vidare till studier.

Vi ser nu att våra jobbsökare har något svårare att komma ut i nytt arbete. Under de senaste tre månaderna har 72 procent av de aktiva jobbsökarna som lämnat Omställningsfonden nytt arbete och ytterligare 14 procent studerar. Under januari har Omställningsfonden tagit emot 30 anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare och personliga assistenter.


2015

DECEMBER

81 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnade Omställningsfonden under 2015 gick 81 procent vidare till nytt arbete och ytterligare 7 procent påbörjade studier som är minst 1 termin eller längre.

Omställningsfonden tog under 2015 emot 529 anmälningar om uppsagda medarbetar. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner. De största yrkesgrupperna som anmäldes in under året var lärare, personliga assistenter, elevassistenter, handläggare, teckenspråkstolkar, lokalvårdare, administratörer och tekniker.

NOVEMBER

81 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden hittills i år, har 81 procent jobb och ytterligare 7 procent studerar.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 467 anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare, personliga assistenter, elevassistenter, handläggare och administratörer.

OKTOBER

81 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden hittills i år, har 81 procent jobb och ytterligare 7 procent studerar.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 420 anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare, personliga assistenter, elevassistenter, handläggare och administratörer. Att notera, för första gången sedan starten 2012-01-01, har under en enskild månad ingen lärare anmälts in. Lärarna är ändå den största yrkesgruppen under hela 2015.

SEPTEMBER

81 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden hittills i år, har 81 procent jobb och ytterligare 7 procent studerar.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 397 anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten av jobbsökarna kommer från kommuner och de största yrkesgrupper som anmälts in är lärare, elevassistenter, personliga assistenter, handläggare och administratörer.


2014

OKTOBER

79 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under det senaste kvartalet har 79 procent jobb och ytterligare 9 procent studerar.

Under oktober anmäldes 35 jobbsökare in till Omställningsfonden. Majoriteten kom från kommuner i region Väst följt av region Svea och Öst. De största yrkesgrupper som anmälts in under oktober är lärare, personliga assistenter och elevassistenter.

SEPTEMBER

81 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under det senaste kvartalet har 81 procent jobb och ytterligare 6 procent studerar.

Under september anmäldes 68 jobbsökare in till Omställningsfonden. Majoriteten kom från kommuner i region Norr och Väst. Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 653 uppsagda. De största yrkesgrupper som anmäls in är lärare, följt av personliga assistenter och handläggare.

AUGUSTI

73 procent i arbete

Av de jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden minst ett år är nu 73 procent i arbete. Utöver det är det sex procent som studerar.

Under augusti fick Omställningsfonden in 53 anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten kommer från region Väst, följt av region Öst och Syd. De största yrkesgrupperna som anmäldes in under augusti var lärare, personliga assistenter och handläggare.

JULI

72 procent i arbete

Just nu är 72 procent i arbete och sex procent i studier av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

Under juli fick Omställningsfonden in 59 nya anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten kommer från kommuner i region Väst, följt av region Svea och Öst. De största grupperna som anmäldes in under juli är handläggare, personliga assistenter och lärare.

JUNI

72 procent i arbete

Av de jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år är nu 72 procent i arbete. Utöver det är det fem procent som studerar.

Under juni fick Omställningsfonden in 117 nya anmälningar om uppsagda medarbetare. Majoriteten kommer från kommuner i region Väst följt av region Svea och Öst. De största yrkesgrupperna som anmäldes in under juni var lärare, elevassistenter och personliga assistenter.

MAJ

71 procent i arbete

I dagsläget är 71 procent i arbete och sex procent i studier av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

Under maj fick Omställningsfonden in 91 anmälningar om uppsagda medarbetare. En majoritet kommer från kommuner i region Väst, följt av region Svea. De största yrkesgrupperna som anmäldes in under maj är lärare, personliga assistenter och administratörer.

APRIL

113 uppsagda i april

113 uppsagda arbetstagare anmäldes till Omställningsfonden under april. Undersköterskor och vårdbiträden var de största yrkesgrupperna.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 422 anmälningar om uppsagda. Det är 107 fler anmälda än motsvarande period förra året, som var Omställningsfondens första verksamhetsmånader. Flest uppsagda under 2013, även april månad, kommer från region Väst och region Syd. De största yrkesgrupperna under april var undersköterskor och vårdbiträden, följt av lärare och personliga assistenter. Det är ett avsteg från det inflöde som dominerat både förra året och hittills i år, med lärare och personliga assistenter som de största yrkesgrupperna.

MARS

72 procent i arbete

I dagsläget är 72 procent i arbete och sex procent i studier av de jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

Under mars fick Omställningsfonden in 73 anmälningar om uppsagda medarbetare. De flesta kommer från kommuner i region Svea och Väst. De största yrkesgrupperna är personliga assistenter och lärare.

FEBRUARI

72 procent i arbete

I dagsläget är 72 procent i arbete och sex procent i studier av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

61 anmälningar kom in i februari 2014 och de flesta kommer från kommuner i region Öst och Mitt. De största yrkesgrupperna under februari är lärare, personliga assistenter och handläggare.

JANUARI

71 procent i arbete

Av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år är i dagsläget 71 procent i arbete och sex procent i studier.

Under januari 2014 kom 87 anmälningar in och de flesta kommer från kommuner i region Väst och region Svea. De största yrkesgrupperna under januari var lärare, personliga assistenter och administratörer. Sedan Omställningsfondens start i januari 2012, är lärare, personliga assistenter och elevassistenter de största yrkesgrupperna som anmälts till Omställningsfonden.


2013

DECEMBER

71 procent i arbete

I dagsläget är 71 procent i arbete och sex procent i studier av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

Under hela 2013 fick Omställningsfonden in 1113 anmälningar om uppsagda medarbetare. 56 anmälningar kom in i december och de flesta kommer från kommuner i region Svealand och regionerna Norr och Mitt. De största yrkesgrupperna under hela 2013 är lärare, personliga assistenter och undersköterskor.

NOVEMBER

72 procent i arbete

Av de jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år är nu 72 procent i arbete. Utöver det är det sex procent som studerar.

Hittills i år har 1057 anmälningar om uppsagda medarbetare kommit in till Omställningsfonden. 38 anmälningar kom in i november och flest kommer från kommuner i region Öst och region Svealand. De största yrkesgrupperna under 2013 är lärare, personliga assistenter och undersköterskor.

OKTOBER

73 procent i arbete

I dagsläget är 73 procent av de jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år i arbete. Ytterligare fem procent studerar.

Under oktober kom 55 anmälningar om uppsagda medarbetare in till Omställningsfonden. Hittills i år har 1 019 personer anmälts in. Flest anmälningar under oktober kom från kommuner i region Väst och region Syd. De största yrkesgrupperna är lärare, personliga assistenter och ingenjörer.

SEPTEMBER

62 uppsagda under september

Under augusti fick Omställningsfonden in 62 anmälningar om nya uppsagda medarbetare. Fram till dagens datum har fonden hittills fått in 964 anmälningar i år.

Under september kommer flest anmälningar från kommuner i region Väst och region Norr. De största yrkesgrupperna är lärare, personliga assistenter och administratörer.

Under 2013 är det lärargruppen Omställningsfonden fått in flest anmälningar från, följt av personliga assistenter och undersköterskor. I dagsläget är 72 procent i arbete av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år. Ytterligare 5 procent befinner sig i studier och 17 procent är arbetssökande. Det innebär att de antingen går på praktik, omskolning, inskolning, arbetsmarknadspolitisk åtgärd finansierad av samhället eller är arbetssökande.

AUGUSTI

67 uppsagda under augusti

Under augusti kom 67 anmälningar om uppsagda medarbetare in till Omställningsfonden. Hittills i år har 902 anmälningar gjorts, vilket är något fler än motsvarande period förra året.

Majoriteten av anmälningarna kommer från kommuner i region Svea och region Väst. De största yrkesgrupperna är lärare och personliga assistenter. Andra vanliga yrkesgrupper som anmälts in under det första halvåret 2013 är undersköterskor, barnskötare och administratörer.

I dagsläget är 69 procent i arbete av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år. Ytterligare 5 procent befinner sig i studier.

JULI

132 nya jobbsökare under juli

Under årets första 7 månader har Omställningsfonden fått in 835 arbetssökanden.

Under maj fick Omställningsfonden in 158 anmälningar, vilket hittills är flest i år. Majoriteten av våra jobbsökare har kommit från yrkesgruppen lärare, följt av personliga assistenter och barnskötare. Under juli månad kommer de flesta jobbsökare från kommuner i region Väst, Syd och Svea. 69 procent av de som varit aktivt arbetssökande i minst ett år, finns nu i arbete, och 4 procent är i studier.

JUNI

123 uppsagda i juni

123 uppsagda arbetstagare anmäldes till Omställningsfonden under juni.

Lärare och elevassistenter var de största yrkesgrupperna. Flest uppsagda kommer från region Väst och region Öst. Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 703 anmälningar om uppsagda.

MAJ

70 procent i arbete

Av de som varit aktivt arbetssökande hos Omställningsfonden i minst ett år är 70 procent för närvarande i arbete. Ytterligare 3 procent är i utbildning.

Omställningsfondens fokus är att stötta jobbsökare till nytt arbete. I dagsläget är 70 procent i arbete av de aktiva jobbsökare som varit inne hos Omställningsfonden i minst ett år.

Under maj månad kom 158 anmälningar in till Omställningsfonden. De flesta uppsagda, 137 personer, kommer från kommuner i regionerna Svea och Syd och det är främst yrkesgrupperna personliga assistenter, lärare och barnskötare. Totalt under 2013 har Omställningsfonden hittills tagit emot 580 anmälningar, varav de största grupperna är personliga assistenter och undersköterskor.

APRIL

113 uppsagda i april

113 uppsagda arbetstagare anmäldes till Omställningsfonden under april. Undersköterskor och vårdbiträden var de största yrkesgrupperna.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 422 anmälningar om uppsagda. Det är 107 fler anmälda än motsvarande period förra året, som var Omställningsfondens första verksamhetsmånader. Flest uppsagda under 2013, även april månad, kommer från region Väst och region Syd.

De största yrkesgrupperna under april var undersköterskor och vårdbiträden, följt av lärare och personliga assistenter. Det är ett avsteg från det inflöde som dominerat både förra året och hittills i år, med lärare och personliga assistenter som de största yrkesgrupperna.

MARS

106 uppsagda under mars

Lärare och personliga assistenter fortsätter att vara de yrkesgrupper där flest blir uppsagda. Under mars anmäldes en majoritet från kommuner i region öst.

Mars medförde inga stora förändringar gällande vilka yrkesgrupper av uppsagda som anmälts till Omställningsfonden. Lärare och personliga assistenter är största gruppen uppsagda, följt av handläggare, barnskötare, hantverkare och måltidspersonal. Hittills har 309 personer anmälts till Omställningsfonden under 2013.

FEBRUARI

116 uppsagda i februari

Lärare var den största grupp som blev uppsagda under februari, följt av personliga assistenter och undersköterskor. De flesta kom från kommuner i region Syd.

Omställningsfonden startade för lite över ett år sedan och har möjlighet att påbörja insatser för nytt jobb så snart arbetstagaren får besked om uppsägning. Dock varierar viljan att påbörja sitt jobbsökande. Många anser sig ha svårt att gå ifrån sina brukare, patienter eller elever för att påbörja sitt jobbsökande. Men av dem som påbörjade sitt jobbsökande under sin uppsägningstid, fick sju av tio jobb innan de blev öppet arbetslösa.

– Utifrån våra kunskaper om arbetsmarknaden så uppmuntrar vi till en tidig start i jobbsökandet för att snabbare hitta nytt jobb och undvika arbetslöshet, säger Lars Hallberg VD på Omställningsfonden.

JANUARI

87 uppsagda i januari

Den försämrade konjunkturen på arbetsmarknaden påverkar den kommunala sektorn med viss fördröjning. Flera arbetsgivare uppger till Omställningsfonden att det kommer att ske fler uppsägningar hos dem under 2013.

– Mindre kommuner är mer sårbara och i övrigt är det demografin som i hög grad styr. Men det är fortsatt relativt få uppsagda i vår sektor. Under januari anmäldes 87 uppsagda medarbetare till oss från 43 olika arbetsgivare. Det betyder två uppsagda per arbetsgivare, säger Omställningsfondens VD Lars Hallberg.

Omställningsfonden ser dock att det nu läggs betydligt större varsel. Flera arbetsgivare uppger mellan 25-30 medarbetare under 2013.

Den största yrkesgruppen som anmäldes till Omställningsfonden under januari var personliga assistenter. Näst efter dem lärarna och på tredje plats undersköterskorna. Flest uppsagda kommer från kommunerna i region Svealand följt av region Syd och Väst.


2012

DECEMBER

92 uppsagda under december

Under december tog Omställningsfonden emot 92 anmälningar om uppsagda arbetstagare. Totalt under 2012 har Omställningsfonden tagit emot 1 140 anmälningar.

Lärare och personliga assistenter var de största yrkesgrupperna som anmäldes till Omställningsfonden under december. Flest uppsagda kommer från kommuner i region Svealand följt av region Väst.

Under 2012, Omställningsfondens första verksamhetsår, uppgick det totala antalet anmälningar till 1 140. De allra flesta anmälningarna kommer från kommuner, 921 anmälningar, följt av landsting, 82 anmälningar, företag anslutna till Pacta, 79 anmälningar och kommunalförbund, 58 anmälningar.

Region Väst är med sina 304 anmälningar, den region som anmält flest uppsagda till Omställningsfonden under året. Sedan följer region Svealand med 238 anmälningar och Region Mitt med 175 anmälningar.
De vanligaste yrkesgrupperna sett över hela 2012 är lärare, följt av personliga assistenter, elevassistenter, barnskötare, handläggare, administratörer och undersköterskor.

Omställningsfonden bedömer att inflödet av jobbsökare under 2013 kommer att ligga på en något högre nivå än det första verksamhetsåret, utifrån rådande konjunktur och ekonomiska läge.

NOVEMBER

Ingen ökning av antalet anmälningar under november

Antalet anmälningar till Omställningsfonden om uppsagda arbetstagare har under hösten legat på en jämn nivå, med 70-80 ansökningar månadsvis. November månad slutade på 67 anmälda arbetstagare.
– Vi ser i dagsläget inte någon ökning av antalet uppsagda inom kommun- och landstingssektorn utifrån det försämrade ekonomiska läget och den lågkonjunktur man nu känner av i det privata näringslivet, säger VD Lars Hallberg.

Hittills i år har Omställningsfonden tagit emot 1 048 godkända anmälningar om uppsagda arbetstagare från kommun- och landstingssektorn. De flesta uppsagda kommer från kommuner i region Svealand och i region Väst. Det är också de regioner som sett över hela året sagt upp flest medarbetare.

Under november var de största yrkesgrupperna som anmäldes till Omställningsfonden personliga assistenter, lärare, administratörer och handläggare. Sett över hela året är lärare, personliga assistenter, elevassistenter och barnskötare de största yrkesgrupperna.

Omställningsfonden bedömer att inflödet av jobbsökare under 2013 kommer att ligga på en något högre nivå än det första verksamhetsåret, utifrån rådande konjunktur och ekonomiska läge.

– Den försämrade konjunkturen på arbetsmarknaden påverkar den kommunala sektorn med viss fördröjning. Mindre kommuner är mer sårbara, i övrigt är det demografin som i hög grad styr, säger VD Lars Hallberg.

– I våra kontakter med arbetsgivare anger några att det kommer att ske uppsägningar på mellan 25-100 medarbetare, vissa anger ett mindre antal och andra ser behov utan att kunna specificera något antal, säger Lars Hallberg.

OKTOBER

73 uppsagda under oktober

Omställningsfonden tog emot 73 uppsagda arbetstagare under oktober månad. Majoriteten av de uppsagda kommer från region Väst och den största yrkesgruppen är personliga assistenter.

Hittills i år har Omställningsfonden godkänt 981 anmälningar från kommuner, landsting,
kommunalförbund och företag om uppsagda medarbetare. De största yrkesgrupperna är lärare,
personliga assistenter, elevassistenter och barnskötare.

Antalet uppsagda har under hösten legat på en jämn nivå, med ett drygt 70-tal uppsagda per
månad. En majoritet av anmälningarna under oktober kommer från kommuner i region Väst, följt av
region Mitt och Norr. De största yrkesgrupperna är personliga assistenter, lärare, handläggare och
administratörer.

SEPTEMBER

71 uppsagda under september

71 arbetstagare anmäldes till Omställningsfonden under september. Totalt har Omställningsfonden tagit emot 908 uppsagda i år.

Av de 71 arbetstagare som Omställningsfonden tagit emot under september månad, är 25 personer
från företag inom Pacta. Övriga kommer från kommuner och ett fåtal från landsting. De största
yrkesgrupperna i september är personliga assistenter, elevassistenter och undersköterskor.

Flest uppsagda i september kommer från region Svealand, följt av region Syd. Av det totala antalet
anmälda arbetstagare till Omställningsfonden hittills, är de flesta från kommuner i region Väst, följt
av kommuner i region Svealand.

AUGUSTI

334 anmälda under sommaren

Totalt 334 uppsagda arbetstagare anmäldes till Omställningsfonden under juni, juli och augusti.

I juni godkände Omställningsfonden 176 uppsagda arbetstagare, i juli 80 och under augusti 78. De största yrkesgrupperna bland de anmälda under sommaren är lärare, barnskötare och elevassistenter.

– Många förhandlingar avslutades inför sommaren, vilket ledde till en större inströmning i juni, säger Per Sundqvist, verksamhetschef. När det gäller lärare kan vi se att många av dem som kom in till oss i våras håller sig kvar inom yrket, ibland i samma kommun.

De yrkesgrupper som dominerat under sommaren följer samma trend som tidigare månader sedan Omställningsfondens start i januari 2012. Av totalt 841 godkända anmälningar hittills är gymnasielärare i yrkesämnen och allmänna ämnen i majoritet, följt av lärare i grundskolans tidiga och senare år. Vanligt är även lärare i praktiska/estiska ämnen. Sedan följer grupperna barnskötare, elevassistenter, personliga assistenter, undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare.

Flest arbetstagare kommer från kommuner i region Väst, 234 personer, region Mitt, 143 personer, och region Svealand, 138 personer.

MAJ

176 uppsagda under maj

Under maj tog Omställningsfonden emot 176 uppsagda arbetstagare. Det är det högsta antalet som inkommit under en och samma månad sedan starten i januari. Det totala antalet uppsagda hittills är 510 personer.

Maj månad slutade på 176 godkända anmälningar om uppsagda arbetstagare. Flest uppsagda kommer från kommuner i region Väst, följt av region Norr och Syd. Liksom tidigare månader är lärare den största yrkesgruppen bland de uppsagda, följt av personal inom barnomsorgen, undersköterskor/vårdare och personal inom städ, tvätt och renhållning.

Sedan starten den 1 januari har Omställningsfonden godkänt 510 anmälningar om uppsagda arbetstagare från 123 arbetsgivare. Kommuner står för en absolut majoritet av anmälningarna, sedan följer landsting, kommunalförbund och ett fåtal från företag i Pacta.

Av det dryga 20-talet anmälningar som inte godkänts av Omställningsfonden är de vanligaste orsakerna att uppsägningsdagen låg före den 1 januari 2012, att den sammanhängande anställningstiden inte uppgått till 1 år eller att de anmälda kommer att ha fyllt 65 år då anställningen upphör.

APRIL

73 anmälningar i april

April månad slutade på 73 anmälningar om uppsagda arbetstagare. Totalt har Omställningsfonden tagit emot 334 uppsagda sedan starten 1 januari.

Totalt 73 anmälningar om uppsagda arbetstagare godkändes av Omställningsfonden under april. Liksom i mars var det kommuner i region Svealand som stod för en majoritet av anmälningarna i april, tätt följt av region Öst.

Lärare fortsätter att vara den dominerande yrkesgruppen som kommer in till Omställningsfonden. Under april var drygt 43 procent lärare från grund- och gymnasieskolan, följt av personal inom barnomsorgen.

MARS

Stor ökning av antalet uppsagda i mars

Under mars tog Omställningsfonden emot 149 uppsagda arbetstagare, vilket är nästan tre gånger så många som under februari.

Totalt har Omställningsfonden tagit emot 260 godkända anmälningar om uppsagda arbetstagare sedan starten den 1 januari. Under mars har flest anmälningar, 47 stycken, kommit från storstadsregionen Svealand, vilket är ett trendbrott. Sedan följer som tidigare månader flest anmälningar från regionerna Mitt, Öst, Väst och Norr.

– Det är svårt att säga vad ökningen av uppsagda beror på. En stor yrkesgrupp som kommer till oss är lärare och vi vet att årskullarna i gymnasieskolan minskar, vilket kan vara en anledning till ökade uppsägningar, säger VD Lars Hallberg.

En majoritet av anmälningarna under mars rör uppsagda barnskötare, följt av gymnasielärare, personliga assistenter, lärare i grundskolan och elevassistenter. Det genomsnittliga antalet arbetstagare per anmälan till Omställningsfonden är två personer.

– Vi har en god beredskap med en flexibel organisation av rådgivare över hela landet för att kunna möta ett ökat antal uppsagda, säger Per Sundqvist, Omställningsfondens verksamhetschef.

– De jobbsökare vi hittills mött uppskattar att vi snabbt kan ordna ett personligt möte med en rådgivare, säger Per Sundqvist.

FEBRUARI

109 uppsägningar sedan starten

Omställningsfonden tog emot 55 uppsagda arbetstagare under februari och har därmed totalt fått in 109 arbetstagare sedan starten i januari. En majoritet av de uppsagda är lärare eller arbetar inom barnomsorgen.

Februari månad slutade på totalt 55 godkända anmälningar till Omställningsfonden. Med 52 anmälningar i januari och ytterligare två som godkändes efter komplettering har fonden sedan starten den 1 januari 2012 totalt tagit emot 109 arbetstagare.

En majoritet av de uppsagda kommer från kommuner och arbetar som lärare, följt av barnskötare, elevassistenter och personliga assistenter. Omställningsfonden har även tagit emot arbetstagare inom vård- och omsorgsarbete, undersköterskor/vårdare, administratörer och hantverksarbetare.

Även under februari dominerar anmälningar från kommuner i regionerna Väst, Mitt och Öst och en mindre del anmälningar kommer från storstadsregionerna.

JANUARI

52 uppsagda i januari

Omställningsfonden tog emot 52 uppsagda arbetstagare under januari, fondens första verksamhetsmånad. Kommuner i regionerna Öst och Väst stod för en majoritet av anmälningarna.

– Det har varit en lugn start, volymmässigt. Vi är väl förberedda och har fått bekräftat att vår anmälningsprocess och verksamhet fungerar, säger Lars Hallberg, Vd på Omställningsfonden.

Den 2 januari 2012 startade Omställningsfonden sin verksamhet. Under januari tog fonden emot 52 uppsagda arbetstagare. Kommuner stod för en majoritet av anmälningarna, 15 stycken, följt av företag inom Pacta, kommunalförbund och landsting.

– Vi ser ännu inget mönster, uppsägningarna rör ett flertal olika yrkesgrupper, spridda över hela landet. Vår bedömning är att anmälningarna kommer att öka, vi får många frågor från arbetsgivare som står inför omställning, säger Lars Hallberg.

Få anmälningar kommer från storstadsregionerna, de flesta uppsagda återfinns i mindre kommuner i regionerna Öst och Väst, följt av region Norr.

– Vi är väl rustade i hela Sverige. Våra regionala rådgivare arbetar för att snabbt ta kontakt med uppsagda, eftersom vi av erfarenhet vet att tidiga insatser ökar möjligheten att hitta nytt jobb, säger Per Sundqvist, Omställningsfondens verksamhetschef.


SIFO


Stort förtroende för Omställningsfonden (Sifo 2014)

9 av 10 arbetsgivare har en positiv allmän inställning till Omställningsfonden. Det visar en färsk mätning från Sifo.

81 procent av arbetsgivarna i kommun- och landstingssektorn har stort förtroende för Omställningsfonden och är nöjda med samarbetet kring deras övertaliga medarbetare. Arbetsgivare upplever att Omställningsfonden har hög tillgänglighet, agerar snabbt vid övertalighet och har hög kompetens inom omställningsområdet. Undersökningen från Sifo omfattar 150 arbetsgivare som använt Omställningsfonden vid övertalighet.

– Goda relationer med både arbetsgivare och fack är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete och något vi ständigt arbetar med. Det är därför mycket glädjande att få en sådan positiv respons, säger VD Lars Hallberg.

Bland de arbetsgivare som sagt upp sju medarbetare eller fler, är en högre andel nöjda: 89 procent har stort förtroende för Omställningsfonden och är nöjda med samarbetet.

– Vi har goda erfarenheter av större omställningar i kommunal sektor, där vi tidigt har kommit in i processen och kunnat delge våra erfarenheter av omställning och ge information till samtliga berörda, säger Lars Hallberg.

– Vi har också fått bra feedback på hur vår anmälningsblankett går att förbättra och att arbetsgivare är intresserade av mer återkoppling hur det går för uppsagda medarbetare. Det är något vi jobbar på, säger Lars Hallberg.

Sifo-mätningen riktad till jobbsökare visar att 8 av 10 jobbsökare har en positiv allmän inställning till Omställningsfonden. 84 procent är nöjda med Omställningsfondens rådgivare, och en stor andel ger högsta betyg, 5, i sina omdömen. Jobbsökarna beskriver ett bra bemötande och service, hög kompetens, tydliga besked och lyhördhet inför personliga förutsättningar och behov. Undersökningen omfattar 393 intervjuer.


Stort förtroende bland arbetsgivare (Sifo 2013)

8 av 10 arbetsgivare har stort förtroende för Omställningsfonden och är nöjda med samarbetet. Det visar en första mätning från Sifo.

– Det är självklart mycket glädjande siffror från Sifo. Vi arbetar ständigt med att skapa goda relationer med arbetsgivare inom vår sektor och detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger VD Lars Hallberg.

Omställningsfonden startade för snart två år sedan och har hittills fått in drygt 2 100 anmälningar om uppsagda medarbetare. De flesta anmälningar kommer från små och medelstora kommuner, följt av anmälningar från landsting och företag anslutna till Pacta samt kommunalförbund.

Undersökningen från Sifo omfattar 100 arbetsgivare som använt Omställningsfonden vid övertalighet. 86 procent har en allmän positiv inställning till sin omställningsfond och 76 procent tycker att de väl känner till fondens arbete. De upplever att Omställningsfonden har hög tillgänglighet, agerar snabbt vid övertalighet och har hög kompetens inom omställningsområdet.

– Att vi får höga betyg för att vi agerar snabbt under en omställningsprocess är extra glädjande. Just möjligheten att tidigt starta ett samarbete vid en övertalighet, underlättar för arbetsgivare och hjälper uppsagda att snabbare hitta sitt nya jobb, säger Lars Hallberg.


Majoriteten av jobbsökare nöjda med Omställningsfonden

Åtta av tio jobbsökare är positivt inställda till Omställningsfonden visar Sifos undersökning. Men fortfarande känner allt för få till Omställningsfonden arbete.

Omställningsfonden har funnits i 17 månader och Sifo har nu kommit med en purfärsk undersökning om vad jobbsökarna tycker om Omställningsfondens arbete. Åtta av tio ger överbetyg för sammanfattande helhetsomdöme.

Undersökningen omfattar 210 telefonintervjuer. Av de jobbsökare som deltog i undersökningen hade alla träffat sin rådgivare vid minst ett tillfälle och 87 procent ansåg då att rådgivarna hade en bra servicevilja, var lättillgängliga och höll vad de lovade. Sju av tio ger ett sammanfattande överbetyg till de aktiva insatserna.

Där man såg förbättringspotential var bland annat förmågan hos rådgivarna att inspirera till aktivitet, samt att bli mer drivande. Annat var kännedom om Omställningsfonden och att hemsidan tydligare kunde kommunicera fondens arbetssätt och dess information om blanketter och ekonomiska förmåner.

Omställningsfondens VD Lars Hallberg är nöjd med resultatet.
−Jag är överraskad att vi gjort ett sådant positivt avtryck på en sådan kort tid. Vi ska fortsätta att titta på vilka styrkor vi har, och förbättra oss genom att ligga i framkant med vårt arbetssätt och lyssna på dem som vi jobbar med.