Styrelse

Styrelsen består av tio personer med lika många suppleanter.

Ledamöter
Organisation Namn
SKL, Ordförande Ulf Olsson
SKL Mats Johansson
SKL Joakim Larsson
SKL Anna Hård af Segerstad
Sobona Niclas Lindahl
Kommunal, vice ordförande Lenita Granlund
Kommunal Anne-Maria Carlsgård
OFR Lars Fresker
OFR Veronica Magnusson
AkademikerAlliansen Ove Rang
Suppleanter
Organisation Namn
SKL Karin Engdahl
SKL Vakant
SKL Ola Karlsson
SKL Catarina Deremar
Sobona Vakant
Kommunal Lena Byström
Kommunal Johan Ingelskog
OFR Eva Fagerberg
OFR Åsa Fahlén
AkademikerAlliansen Maria Andrén Bergström

 

Beredningsgrupp

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar stiftarna. Beredningsgruppen ska bereda ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation.

Ledamöter
Organisation Namn
SKL/Sobona Sabina Bajraktarevic
SKL/Sobona Sandra Bergendorff
Kommunal Lars Fischer
OFR Joakim Lindström
AkademikerAlliansen Marie Thuresson
Ersättare
Organisation Namn
Sobona Erik Lardenäs
SKL Victoria Hansson
Kommunal Vakant
OFR Erik Hallsenius
AkademikerAlliansen Anette Andsten

 

Revisorer

Auktoriserad revisor är Jens Karlsson, Ernst & Young AB, med Mikael Sjölander, Ernst & Young AB som suppleant. Revisor är även Sofia Åkerman, OFR, med Lars Randerz, Kommunal, som suppleant.