Tidig lokal omställning, TLO-KL

Genom tidig lokal omställning ges förutsättningar för ett framgångsrikt omställningsarbete till nytta för både arbetsgivare och anställda.

Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL och omfattar cirka 730 000 anställda inom kommuner och landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona. Överenskommelsen ger ett förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. TLO-KL finansieras genom tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden.

I korthet handlar överenskommelsen om

  • Att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
  • Att erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering.
  • Att erbjuda samtalsstöd/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.

Möjligt anlita Omställningsfonden för andra uppdrag

Överenskommelsen innebär att Omställningsfondens uppdrag breddas och det blir möjligt för arbetsgivare att köpa stöd direkt från Omställningsfonden, exempelvis för medarbetare som inte omfattas av KOM-KL eller för politiker som har rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL, Omställningsstöd för politiskt förtroendevalda.

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL 2016-12-07 inklusive TLO-KL

Ladda ner Omställningsavtal KOM-KL som PDF

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Ladda ner OPF-KL som PDF

Folder

MÖT REKRYTERINGSBEHOVET MED OMSTÄLLNINGSMEDEL
Så kan du jobba med tidig lokal omställning TLO-KL

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF

Länkar

Fakta om nya regler för tidig lokal omställning (SKL)

Nyhet om tidig lokal omställning (SKL)