Ansöka om medel

Så här möts vi kring tidig lokal omställning. Omställningsfonden kan fungera som ert stöd under hela processen – ta gärna en tidig kontakt!

1. Utformande av lokal handlingsplan och föranmälan till Omställningsfonden

Lokal handlingsplan

Arbetsgivare och fack träffas för att diskutera och analysera utvecklingsbehov och vilka områden som ska finansieras med lokala medel, samt vilka åtgärder och aktiviteter som bör genomföras.

Arbetsgivaren formulerar därefter en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken. Denna är underlag för insatser inom ramen för tidig lokal omställning. Omställningsfonden kan fungera som stöd i utformandet av handlingsplanen.

Läs mer här om vad en lokal handlingsplan kan innehålla.

Föranmälan om insatser

I samband med detta skickas blanketten ”Föranmälan om insatser inom ramen för tidig lokal omställning” in till Omställningsfonden som gör en bedömning av:

  • Tillgängliga ekonomiska medel
  • Planerade insatser
  • Att behörig person hos arbetsgivaren står som avsändare

Ladda ner blanketten ”Föranmälan om insatser” som pdf

Spara ner blanketten till din dator, fyll i och skicka till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

2. Anmälan om insatser skickas in till Omställningsfonden

När lokala parter är överens om vilka insatser som ska genomföras och av vilken utförare, samt vilka personer som berörs av insatserna ska arbetsgivaren skicka in blanketten ”Insats inom ramen för TLO-KL” till Omställningsfonden. Använd formuläret nedan för att anmäla vilka som ska ta del av insatserna.

Omställningsfonden gör därefter en kvalitetskontroll av vald aktör samt en rimlighetsbedömning av kostnaderna.

Efter ett godkännande från Omställningsfonden kan insatserna genomföras.

Ladda ner blanketten ”Insats inom ramen för TLO-KL” som pdf

Ladda ner deltagarlista för ifyllnad

Lista på AID-koder

Spara ner blanketten till din dator, fyll i och skicka till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Om Omställningsfonden utför uppdraget behöver inte blanketten ovan skickas in. En godkänd offert ersätter hela punkt 2.

3. Rekvirering/avrop av medel

Efter att insatserna genomförts kan rekvirering/avrop av medel ske på följande sätt:

  • Då Omställningsfonden genomfört insatserna avropas summan mot arbetsgivarens medel.
  • Då arbetsgivaren själv genomfört insatserna rekvirerar arbetsgivaren Omställningsfonden.
  • Då en extern aktör genomfört insatserna fakturerar aktören arbetsgivaren som i sin tur rekvirerar Omställningsfonden.

Blanketten ”Insats inom ramen för TLO-KL” ligger till grund för rekvireringen och insatserna som anges i rekvisitionen ska överensstämma med vad som anges i denna.

Organisationsnummer: 802012-0963

Adress: levadmin@omstallningsfonden.se alternativt Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Ladda ner blanketten ”Rekvireringsmall” som pdf

Blanketten fungerar bäst i Chrome.

4. Återkoppling

Efter att de planerade insatserna har genomförts kontaktas arbetsgivaren av den lokala rådgivaren för ett erbjudande om ett kort uppföljningssamtal.

Är lokala parter intresserade av en mer omfattande kvalitetsuppföljning, läs mer här.