Kvalitetsarbete

Enligt TLO-KL har Omställningsfonden till uppgift att säkerställa kvaliteten i de åtgärder som ska genomföras. I det uppdraget ingår att hjälpa arbetsgivare med att välja leverantörer som både har högst kvalitet och är mest kostnadseffektiva. Oavsett om det rör sig om omställningsarbete, utbildningar eller HR-konsulter. Vårt kvalitetsarbete genomförs på två nivåer.

Kvalitetssäkring

Genomförs alltid då arbetsgivaren vill använda en för Omställningsfonden ny leverantör. Processen sker enligt följande:

  • Göra kreditupplysning. Främst i syfte att säkerställa att organisationen inte har betalningsanmärkningar eller skatteskulder. Samt att se om ekonomin är i balans för att undvika konkurs innan en utbildning är helt genomförd.
  • Granska leverantörens processmaterial/kursmaterial.
  • Intervjuer av leveransansvarig hos leverantören, fokus på hur de arbetar med jobbcoachning/utbildning.
  • Ta referenser hos tidigare kunder/elever.
  • Kolla med Skolverket, Konsumentverket, branschorganisationer m fl, för att säkerställa att inga grova anmärkningar är anmälda.
  • Granska webben för att finna eventuella missnöjen eller klagomål.

Omställningsfonden lämnar endast en rekommendation till arbetsgivaren som är fri att göra sitt val på egna grunder.

Kvalitetsuppföljning

Vid större insats, exempelvis en längre och dyrare utbildning för flera personer rekommenderar vi en mer djupgående kvalitetsuppföljning. I synnerhet då en utbildning kommer att bli återkommande för fler elevgrupper, passar upplägget bra.

  • Inför insatsen sker sedvanlig Kvalitetssäkring.
  • Omställningsfonden tar tillsammans med arbetsgivaren fram en kort webbenkät som skickas ut via sms eller mejl.
  • Kan genomföras med stickprov eller till samtliga deltagare.
  • Omställningsfonden sammanställer en rapport som bedömer utbildningens kvalitet.