Arbetsgivare berättar - exempel

Vill du veta hur andra arbetsgivare arbetat med tidig lokal omställning, TLO-KL? Här har vi samlat ett antal intervjuer med arbetsgivare för att få fram flera exempel på TLO-insatser.

Stärker kompetensen för socialsekreterare med TLO-medel

I Södertälje kommun har man lokaliserat ett antal utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Omvärldens krav och en hög personalomsättning bland socialsekreterare har gjort att man arbetat aktivt med lokala insatser. Det har bland annat handlat om att låta socialsekreterarna studera socialrätt på högskolenivå. Något som hittills inte så många arbetsgivare valt att göra inom ramen för TLO-KL

Läs intervjun här

Kompetensgap blev snabb ingång för TLO-insatser

Malmö stads förvaltningar var snabba med att ansöka om medel från TLO-KL, tidig lokal omställning, för att kompetensutveckla 975 medarbetare som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. Första ansökan kom in dagen efter informationsmötet med rådgivaren Lisbeth Pinotti på Omställningsfonden i april förra året.

Läs intervjun här

TLO-medel för att täcka behov av kockar

Skellefteå kommun har valt att använda en del av sina medel inom TLO, tidig lokal omställning, till att kompetensutveckla restaurangbiträden som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. På det viset kan kommunen täcka upp behovet av kockar.

Läs intervjun här

TLO-medel till uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill ge sina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på högskolenivå inom ramen för TLO, tidig lokal omställning, upplever många gånger att möjligheterna är begränsade. Men med en uppdragsutbildning öppnas dörrarna för fler.

Läs intervjun här

Sundsvall satsar stort på medarbetare inom LSS-verksamhet

Sundsvalls kommun har valt att använda sina medel inom TLO, tidig lokal omställning, till att kompetensutveckla medarbetare och chefer som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. Kommunen går själva in med lön till vikarier under tiden som personalen vidareutbildas.

Läs intervjun här

Bengtsfors satsar på framtidssamtal

Med tidig lokal omställning, TLO, får arbetsgivare förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta med kompetensutveckling eller ge stöd vid ohälsa för att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist. I Bengtsfors kommun har man valt att satsa en del av sina TLO-medel på framtidssamtal för att kompetensutveckla medarbetare som riskerar uppsägning. Gensvaret från personalen har varit stort.

Läs intervjun här