Lediga tjänster

Rådgivare till Omställningsfonden

Omställningsfonden arbetar med tidig lokal omställning och att stödja anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist – inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. Fokus är att hjälpa varje jobbsökande till ett nytt jobb, eftersom det innebär en större långsiktig trygghet än tidsbegränsade ekonomiska stöd. Omställningsavtalet omfattar cirka 1,1 miljoner anställda. Omställningsfondens kansli är placerat i Stockholm men rådgivare finns från Luleå i Norr till Malmö i Söder.

Omställningsfonden befinner sig i en utvecklingsfas och söker två seniora omställningskonsulter för uppdrag som rådgivare i Gävleborgs respektive Skåne län. Omfattningen kan variera över tid men är för tillfället på cirka 50 %.

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, flerårig erfarenhet av coachning och vägledning, god kännedom om den lokala arbetsmarknaden och som är van att bygga nätverk.

Som rådgivare är du ansvarig för hela omställningsprocessen, det vill säga tar emot uppdraget, träffar jobbsökare och deltagare löpande, informerar, kartlägger, arbetar fram individuella handlingsplaner och dokumenterar arbetet.

Rådgivaren fungerar som projektledare och har löpande kontakt och samarbete med lokala konsulter, kallade specialister. I rollen ligger ansvar för budget och beslut om aktiva insatser.

Rådgivaren informerar och kommunicerar också om Omställningsfondens tjänster gentemot de arbetsgivare som omfattas av omställningsavtalen. Uppdraget innebär även att utföra projekt och konsultativa uppdrag samt utbildningsinsatser tillsammans med arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vill du veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta verksamhetschef Anita Grönberg,
072-450 01 22, anita.gronberg@omstallningsfonden.se

Vi ser fram emot din ansökan!